ISBJØRN

Isbjørnen er det største rovdyret som lever på land.  Den finnes i hele Arktis, og oppholder seg for det meste på hav isen. Isbjørner trenger isdekt hav for å finne mat.

Global oppvarming gjør at havisen smelter og det er en trussel for isbjørner.

Isbjørner er den største bjørnearten. Den kan bli opp til 650 kg og opp til 40 år gammel. Den går i en fart av 6 km/t, men kan løpe i 40 km/t.

Isbjørner spiser sel, rev, fugl, kadavre og bær om sommeren.

Den kan kjenne lukten av en sel eller et dødt dyr på tre mils avstand.

Isbjørnen er totalt fredet. Det finnes ca. 40 000 dyr igjen.

Reklamer